Wilt u machine richtlijnen?

Op bepaalde machines is de Machinerichtlijn van toepassing.

Het betreft hier naast machines ook andere producten:machinerichtlijnen

  • Kabels en banden
  • Kettingen
  • Hijs- en hefgereedschappen
  • Verwisselbare uitrustingsstukken
  • Veiligheidscomponenten
  • Verwijderbare mechanische overbrengingssystemen
  • Niet voltooide machines.

Voor bovenstaande producten bent u gebonden aan de Machinerichtlijn waarin ook staat welke verplichtingen u heeft ten aanzien van de handleidingen. Manualise kan u over de Machinerichtlijn adviseren en de benodigde handleidingen voor u ontwerpen en schrijven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onderdelen van de Machinerichtlijnen

De fabrikant of importeur is verantwoordelijk voor het volgen van de Machinerichtlijnen. Daarnaast dient de fabrikant of importeur ook bepaalde administratieve verplichtingen na te komen. Deze administratieve verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de handleiding die bij het product wordt meegeleverd.

Indien aan de verplichtingen van de Machinerichtlijn wordt voldaan volgt een CE-Markering. De CE-Markering geeft recht op verhandelbaarheid van het product in de EER. De Machinehandleiding stelt vergaande eisen aan de gebruikershandleiding die wordt meegeleverd bij een product.

De handleiding bij een product dient volgens de machinerichtlijnen te worden opgesteld in één van de talen van de Gemeenschap. Vervolgens moet de handleiding worden vertaald naar de taal of talen van de landen waar het product wordt verhandeld. In bepaalde gevallen is het toegestaan dat de vertaling slechts in één taal geschiedt. U kunt hierover bij Manualise meer informatie krijgen.

Manualise kan u helpen bij het schrijven van uw handleidingen en u adviseren over de Machinerichtlijnen. Ook de vertalingen die u nodig heeft kunnen wij voor onze rekening nemen. Wij schrijven verschillende soorten handleidingen: van quick start guide tot volledige gebruikershandleiding, montagehandleiding en onderhoudshandleidingen. Wij kunnen uw handleiding vertalen tegen sterk gereduceerd tarief. Neem contact op met ons voor meer informatie over onze werkwijze, ons dienstenpakket en de door ons gehanteerde prijsstellingen.