Kinderbegeleiding en scheiding in Zoetermeer

Een scheiding is voor veel kinderen een moeilijke periode waarin zij veel onzekerheid ervaren. Kinderbegeilding bij  echtscheidingMama, of in de meeste gevallen papa, gaat ergens anders wonen en soms worden kinderen geconfronteerd met een nieuwe ouder: een stiefouder. Kinderbegeleiding scheiding is er op gericht problemen in de gezinssituatie zoveel mogelijk te voorkomen door de kinderen de kans te geven zich te uiten en problemen bespreekbaar te maken. In groepjes van maximaal 10 kinderen wordt gesproken over gevoelens en gebeurtenissen waardoor herkenning ontstaat. De groepjes zijn ingedeeld naar leeftijd. Heeft u interesse in kinderbegeleiding scheiding en woont u in Zoetermeer of omgeving neem dan gerust contact op met Bink Coaching voor vrijblijvende informatie.

Meer over kinderbegeleiding bij scheiding

Het doel van kinderbegeleiding bij scheiding is het zoveel mogelijk voorkomen van problemen die kinderen en jongeren kunnen ervaren tijdens de periode van een scheiding van de ouders. De nieuwe situatie vergt aanpassingen van alle partijen. Hoe ga je om met gevoelens van verdriet en onzekerheid? Door met elkaar te praten leren kinderen hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. In kleine groepjes, ingedeeld naar leeftijd wordt in 8 bijeenkomsten gewerkt aan het verwerken van de scheiding en acceptatie van de nieuwe levensvorm. Bink Coaching in Zoetermeer geeft deze training aan kinderen tussen de 7 en 17 jaar.

Meer over Bink Coaching in Zoetermeer

Bij Bink Coaching kan behalve de training Kies die speciaal is bedoeld voor kinderen van gescheiden ouders, ook een weerbaarheidstraining worden gevolgd. Ook een op een gesprekken zijn mogelijk.

De weerbaarheidstraining heet Rots en Water en bestaat uit 8 bijeenkomsten. “Rots” voor het sterke eigen ik, “water” voor soepelheid en aanpassing binnen de groep. Kijk op de website voor meer informatie over de verschillende trainingen waaronder kinderbegeleiding bij scheiding, of neem contact op voor een persoonlijk gesprek.