Bacteriën batterijen?

Hoe meer hernieuwbare energiebronnen ontwikkeld worden hoe meer vraag naar het opslaan van energie op een milieuvriendelijk manier komt. Wetenschappers zijn bezig met een first-of-its-kind ontwikkeling waarbij oplaadbare batterijen aangedreven worden door bacteriën.

bacterien batterijenWaterenergie, windenergie, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen staan al bekend als belangrijke hulpbronnen om de emissies en afhankelijkheid van aardolie van broeikasgassen te verlagen. Wind en zonne-energie zijn niet constant beschikbaar. Het opslaan van energie uit hernieuwbare energiebronnen kan duurzame energie meer betrouwbaar maken. De huidige ontwikkelingen omtrent batterijen zijn nog gelimiteerd om veiligheidsredenen, hoge kosten en andere factoren. Sam D. Molenaar, zijn collega’s van Wageningen Universiteit en Wetsus(Nederland) willen met een goedkopere, duurzame oplossing komen.

De onderzoekers hebben voor het eerst twee aparte microbiële energiesystemen gecombineerd. Eentje die bacteriën gebruikt om acetaat te vormen van elektriciteit en eentje om de geproduceerde acetaat weer om te zetten in elektriciteit. De onderzoekers hebben met succes een batterij opgeladen over een periode van 16 uur en ontladen in een periode van 8 uur om de dag-nacht patroon na te bootsen wat typisch is voor de productie van zonne-energie. Ze herhaalde deze cyclus 15 keer in evenveel dagen. Met verdere optimalisatie kan de energiedichtheid van de microbiële batterij concurreren met conventionele technologieën. Ooit kan zal deze ontwikkeling ons helpen om energie op te slaan uit hernieuwbare bronnen op een veiliger en goedkoper manier dan nu.

De auteurs erkennen financiering van Wetsus(Nederland).