Wilt u weten hoe u uw handleiding kunt vertalen?

Manualise is gespecialiseerd in het schrijven van instructies en handleidingen. Wij kunnen voor uw technische producten een quick start guide schrijven maar ook het schrijven van een uitgebreide handleiding behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast adviseren wij u graag indien u zelf uw handleiding schrijft en kunnen wij handleidingen vertalen.

Handleiding vertaling is vaak een kostbare aangelegenheid, maar bij Manualise kunt u tot meer dan 70% op de kosten van handleiding vertaling besparen. Bel ons gerust voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw product.

Handleiding vertaling technische productenHandleidingen vertalen, handleiding vertalen, handleiding vertaling

Een handleiding vertalen van een technisch product vraag om een brede kennis van de gewenste taal en daarom moet een handleiding vertaling meestal worden uitbesteed aan een kostbare professionele vertaler. En dat meestal in meerdere talen. Manualise kan u van dienst zijn bij handleidingen vertalen waardoor u flink kunt besparen op de kosten daarvan.

Bij veel technische producten is een handleiding vertaling in de taal waar het product wordt verkocht verplicht. Wij kunnen u adviseren en informeren over deze verplichting en of deze verplichting ook geldt voor uw product. Wij zijn altijd volledig op de hoogte van de geldende richtlijnen, waaronder de Europese Richtlijnen.

Handleidingen vertalen en richtlijnen

De richtlijnen voor verplichte levering van instructies en uitgebreide handleidingen verschillen per product. Met name technische apparaten moeten meestal zijn voorzien van een handleiding in verschillende talen. Manualise kan deze vertalingen voor u verzorgen. Soms volstaat een quick start guide en een uitgebreide handleiding in het Engels. Daarnaast is er dan ook nog de mogelijkheid van de handleiding vertalen in verschillende talen die online op onze website zijn te raadplegen. Op deze manier bespaart u kosten van drukwerk en gewicht bij verzending. Laat u door Manusalie informeren over de mogelijkheden handleiding vertalen. Wij vertellen u graag hoeveel ú kunt besparen op kosten handleiding vertaling.

Wilt u machine richtlijnen?

Op bepaalde machines is de Machinerichtlijn van toepassing.

Het betreft hier naast machines ook andere producten:machinerichtlijnen

  • Kabels en banden
  • Kettingen
  • Hijs- en hefgereedschappen
  • Verwisselbare uitrustingsstukken
  • Veiligheidscomponenten
  • Verwijderbare mechanische overbrengingssystemen
  • Niet voltooide machines.

Voor bovenstaande producten bent u gebonden aan de Machinerichtlijn waarin ook staat welke verplichtingen u heeft ten aanzien van de handleidingen. Manualise kan u over de Machinerichtlijn adviseren en de benodigde handleidingen voor u ontwerpen en schrijven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onderdelen van de Machinerichtlijnen

De fabrikant of importeur is verantwoordelijk voor het volgen van de Machinerichtlijnen. Daarnaast dient de fabrikant of importeur ook bepaalde administratieve verplichtingen na te komen. Deze administratieve verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de handleiding die bij het product wordt meegeleverd.

Indien aan de verplichtingen van de Machinerichtlijn wordt voldaan volgt een CE-Markering. De CE-Markering geeft recht op verhandelbaarheid van het product in de EER. De Machinehandleiding stelt vergaande eisen aan de gebruikershandleiding die wordt meegeleverd bij een product.

De handleiding bij een product dient volgens de machinerichtlijnen te worden opgesteld in één van de talen van de Gemeenschap. Vervolgens moet de handleiding worden vertaald naar de taal of talen van de landen waar het product wordt verhandeld. In bepaalde gevallen is het toegestaan dat de vertaling slechts in één taal geschiedt. U kunt hierover bij Manualise meer informatie krijgen.

Manualise kan u helpen bij het schrijven van uw handleidingen en u adviseren over de Machinerichtlijnen. Ook de vertalingen die u nodig heeft kunnen wij voor onze rekening nemen. Wij schrijven verschillende soorten handleidingen: van quick start guide tot volledige gebruikershandleiding, montagehandleiding en onderhoudshandleidingen. Wij kunnen uw handleiding vertalen tegen sterk gereduceerd tarief. Neem contact op met ons voor meer informatie over onze werkwijze, ons dienstenpakket en de door ons gehanteerde prijsstellingen.