Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling

Aletta Wubben bestaat uit een groep coaches en trainers die affiniteit hebben met de universitaire wereld. In 2003 is er een team opgebouwd en zij zijn sindsdien werkzaam in de wetenschappelijke wereld. Aletta Wubben kan goed bepalen welke professional kan worden ingezet bij mens- en organisatieontwikkeling. De professionals in het team bestaan uit verschillende persoonlijkheden en iedere professional heeft zo zijn eigen deskundigheid. De drijfveer van Aletta Wubben is om wetenschap te humaniseren en naast de resultaten ook de mens achter de wetenschappen telt. Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling kan ingeschakeld worden voor coaching op leiderschap hoogleraren, trainingen en intervisies.

Coaching door Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling

De wereld veranderd voortdurend en dat vraagt van de mens om mee te veranderen. Dit kan lastig zijn want ieder mens heeft gedrag ontwikkeld wat ooit succesvol was en daar neemt de mens niet zomaar afstand van. Als coach wordt er gekeken naar het effect van een bepaald gedrag en wat het lastig maakt om hiervan af te wijken. Door het stellen van de juiste vragen op diverse niveaus worden verbanden, drijfveren en nieuwe gedrag opties in kaart gebracht. Dit proces heeft vooral betrekking op personal coaching, maar naast personal coaching zijn er ook de volgende vormen van coaching beschikbaar:

  • Coaching op leiderschap hoogleraren
  • Teamcoaching
  • Loopbaancoaching
  • Conflictcoaching

Trainingen door Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling

Een training is een plek waar je met collega’s verschillende gedachtes bespreekt die normaal gesproken niet zo snel ter sprake komen. Trainingen leiden tot herkenning, handige tips en leren van elkaars ervaringen. De trainingen door Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling bestaat uit minimaal doceren maar zoveel mogelijk laten ervaren en ontdekken. Het uiteindelijke doel is om de uitkomsten te integreren in de praktijk. Een kleine greep uit onze trainingen:

  • Situationeel leidinggeven
  • Beinvloeden
  • Onderhandelen
  • Time management
  • Interculturele communicatie

Intervisie door Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling

Intervisie is een gestructureerde manier om samen met collega’s een bepaalde casuïstiek te bespreken en van elkaars casuïstiek te leren. Door na te denken over het stellen van de meest geschikte vragen komt er een reflectieproces op gang en leidt dit tot nieuwe inzichten. Zowel de inbrenger van de casuïstiek als de collega’s die vragen stellen leren van dit proces. Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling helpt bij de opzet en begeleiding van de intervisie. Eenmaal bekend met de methode, kunnen de deelnemers zelfstandig de intervisie voortzetten.

Coaching leiderschap door hoogleraren

Kinderbegeleiding en scheiding in Zoetermeer

Een scheiding is voor veel kinderen een moeilijke periode waarin zij veel onzekerheid ervaren. Kinderbegeilding bij  echtscheidingMama, of in de meeste gevallen papa, gaat ergens anders wonen en soms worden kinderen geconfronteerd met een nieuwe ouder: een stiefouder. Kinderbegeleiding scheiding is er op gericht problemen in de gezinssituatie zoveel mogelijk te voorkomen door de kinderen de kans te geven zich te uiten en problemen bespreekbaar te maken. In groepjes van maximaal 10 kinderen wordt gesproken over gevoelens en gebeurtenissen waardoor herkenning ontstaat. De groepjes zijn ingedeeld naar leeftijd. Heeft u interesse in kinderbegeleiding scheiding en woont u in Zoetermeer of omgeving neem dan gerust contact op met Bink Coaching voor vrijblijvende informatie.

Meer over kinderbegeleiding bij scheiding

Het doel van kinderbegeleiding bij scheiding is het zoveel mogelijk voorkomen van problemen die kinderen en jongeren kunnen ervaren tijdens de periode van een scheiding van de ouders. De nieuwe situatie vergt aanpassingen van alle partijen. Hoe ga je om met gevoelens van verdriet en onzekerheid? Door met elkaar te praten leren kinderen hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. In kleine groepjes, ingedeeld naar leeftijd wordt in 8 bijeenkomsten gewerkt aan het verwerken van de scheiding en acceptatie van de nieuwe levensvorm. Bink Coaching in Zoetermeer geeft deze training aan kinderen tussen de 7 en 17 jaar.

Meer over Bink Coaching in Zoetermeer

Bij Bink Coaching kan behalve de training Kies die speciaal is bedoeld voor kinderen van gescheiden ouders, ook een weerbaarheidstraining worden gevolgd. Ook een op een gesprekken zijn mogelijk.

De weerbaarheidstraining heet Rots en Water en bestaat uit 8 bijeenkomsten. “Rots” voor het sterke eigen ik, “water” voor soepelheid en aanpassing binnen de groep. Kijk op de website voor meer informatie over de verschillende trainingen waaronder kinderbegeleiding bij scheiding, of neem contact op voor een persoonlijk gesprek.