Handleiding vertalen

handleiding vertalenManualise wordt regelmatig de vraag gesteld of het verplicht is om een handleiding te vertalen naar de taal van het land waarin het product wordt aangeboden. Voor deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord, omdat het afhankelijk is van het product dat in de handleiding wordt beschreven. Om te bepalen of u verplicht bent uw handleiding te vertalen in een specifieke taal moeten we dus even graven, maar daar zijn we bij Manualise dol op.

Professioneel of voor consumenten?

Om te beginnen, kijken we of het product in uw handleiding een professioneel of een consumentenproduct is. Op een consumentenproduct kunnen namelijk andere richtlijnen van toepassing zijn dan op een professioneel product. Zo krijgt u bij een consumentenproduct te maken met eventuele veiligheidsrisico’s. Wanneer een product een risico met zich meebrengt, krijgen lidstaten de ruimte om taalvoorschriften te bepalen. Wanneer een handleiding niet vertaald is naar de taal van het land waarin het product is uitgebracht, kan dat dus problemen opleveren.

Welke richtlijnen zijn van toepassing?

Om te bepalen welke verplichten worden gesteld aan de handleiding van uw professionele product is het belangrijk om in kaart te brengen welke richtlijnen op uw product van toepassing zijn. Deze richtlijnen kunnen te maken hebben met veiligheid, gezondheid en aansprakelijkheid. Daarnaast moeten handleidingen te begrijpen zijn voor de mensen die het product gaan gebruiken. Een begrijpelijke handleiding bevordert namelijk de interactie tussen mensen en product.

Beoordeling als gebrekkig product

Wilt u weten of u verplicht bent uw handleiding te vertalen naar de taal van uw exportland? Zoek dan goed uit welke richtlijnen op uw product van toepassing zijn en wat dat betekent voor de vertaling van uw handleiding. Op basis van bovenstaande gegevens kan worden aangenomen dat een product, waarbij de handleiding niet is vertaald in de taal van het land waarin het product wordt aangeboden, als een gebrekkig product kan worden beoordeeld. En dat willen we natuurlijk niet.

Hoofdpijn en migraine door scheefstaand bekken

Een scheefstaand bekken Hoofdpijnkan allerlei lichamelijk klachten veroorzaken waaronder ook hoofdpijn en migraine. Het bekken is de basis van de wervelkolom en staat in verbinding met zowel de benen als met de rug, de nek en het hoofd. Bekkenscheefstand kan dan ook leiden tot pijnklachten aan de benen en de rug maar ook tot nekklachten, hoofdpijn of migraine. Hoe komt een bekken scheef te staan en hoe zorgt u ervoor dat het weer recht komt te staan?

Hoofdpijnklachten, migraine en bekkenscheefstand

Bekkenscheefstand kan allerlei oorzaken hebben, met pijnklachten als gevolg:

• een val van de trap
• struikelen
• sportblessure
• langdurige stress
• verkeerde houding achter uw bureau of onderuitgezakt zitten op de bank

Hoofdpijn en migraine zijn veel voorkomende klachten als gevolg van bekkenscheefstand. Medicatie, massage of het nemen van rust kan enige tijd verlichting geven maar hoofdpijn en migraine blijven bestaan zolang het bekken niet recht staat.

Hoe kan hoofdpijn en migraine door een bekkenscheefstand komen

Het lichaam tracht de gevolgen van bekkenscheefstand te compenseren. Dit kan door:
• de benen anders neer te zetten waardoor beenpijn kan ontstaan,
• de wervelkolom kan enigszins draaien met rugklachten en nekklachten tot gevolg
• Indien de spieren van de nek voortdurend worden aangespannen om scheefstand van het bekken te compenseren, dan liggen hoofdpijn en migraine op de loer. Of een gevoel van een strakke band om het hoofd al dan niet gepaard gaande met duizeligheid en misselijkheid.

KPR zet uw bekken recht

KPR, Krullaards Perfect Reset is een pijnloze en kortdurende therapie om uw bekken weer recht te zetten. Doorgaans volstaan drie behandelingen op de KPR Plate en veel patiënten ervaren na de eerste behandeling al een verbetering van hun klachten. Neem contact op met KPR voor meer informatie of maak meteen een afspraak voor een intakegesprek.

Installatiehandleiding

InstallatiehandleidingVeel producten moeten verplicht zijn voorzien van een installatiehandleiding. Afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige kennis van de installateur, is een eenvoudige of uitgebreide handleiding nodig. Bij de meeste producten werd tot voor kort een installatiehandleiding meegeleverd in meerdere talen, wat resulteerde in dikke boekwerken. De kosten van deze installatiehandleidingen liggen hoog. De tekst van de installatiehandleiding moet worden vertaald, meestal door dure professionele vertalers. Daarnaast zorgen de drukkosten en verzendkosten voor een uiteindelijke hoge kostenpost voor de installatiehandleiding.

Manualise voor kostenbesparing installatiehandleiding

Manualise is gespecialiseerd in het ontwerpen en schrijven van installatiehandleidingen en u kunt door gebruik te maken van onze expertise wel tot 70% besparen op uw kosten. Wij ontwerpen graag een quick-start-guide voor uw product en verzorgen eveneens de benodigde vertalingen. Veel producten kunnen volstaan met het meesturen van een quick-start-guide als installatiehandleiding. Dit kan zijn omdat het om een eenvoudig te installeren product gaat. Het kan ook zijn dat de installateur voldoende kennis van zaken heeft om met behulp van een quick-start-guide het product naar behoren te installeren. Indien de quick-start-guide niet voldoende hulp biedt, dan zijn bij Manualise uitgebreide installatiehandelingen online te raadplegen. Wij ontwerpen zowel de quick-start-guide als de benodigde uitgebreide installatiehandleidingen.

Meer informatie over het ontwerpen installatiehandleiding

De professionele teams van Manualise ontwerpen voor u technische handleidingen; van quick-start-guide tot uitgebreide installatiehandeling, desgewenst in verschillende talen. Wij doen dit in nauw overleg met u zodat het eindproduct volledig aan alle eisen en aan uw wensen voldoet. Wij schrijven naast installatiehandleidingen ook uw gebruikershandleiding, onderhoudshandleiding en complete trainingshandboeken. Kijk op de website van Manualise voor uitgebreide informatie over onze diensten waaronder het ontwerpen van installatiehandleidingen. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie, een kennismakingsgesprek of meer informatie over werkwijze en tarieven.